Bireysel Psikoterapi ve Psikolojik Danışma

 • Kaygı Bozuklukları (Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Yaygın Kaygı Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Fobiler (Özgül Fobiler, Sosyal Fobi)
 • Dürtü Kontrol Sorunları
 • Duygu Durumu Değişiklikleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Cinsel Kimlik Sorunları
 • Cinsellikle İlgili Sorunlar
 • Kayıp ve Yasla Başa Çıkma
 • Öfke ve Stresle Başa Çıkma
 • Kıskançlıkla İlgili Sorunlar
 • Bağlanma Problemleri
 • Özgüven Kaynaklı Sorunlar
 • Bedensel Kaygılardan Kaynaklanan Sorunlar
 • İletişim Problemleri
 • İkili İlişki Sorunları ve İlişki Yönetimi
 • Migren, Mide Ağrısı Gibi Somatik Ağrılar
 • Davranış Problemleri
 • Karar Vermede Güçlük
 • Uyum Sorunları
 • Olumsuz Duygu Durumları ile Baş Etme
 • Stresle Başa Çıkma
 • Travmalar (Doğal Afetler, Kazalar, İstismar vb Sonrası Süreçler)
 • Performans Geliştirme
Online TerapiWhatsapp