Hakkımda

Psikoterapist / Klinik Psikolog

Bilgen Güzelaydın

Psikoterapist, Aile ve Çift/Çocuk ve Ergen Terapisti/Cinsel Terapist Bilgen GÜZELAYDIN 1979 İstanbul doğumludur.

Çeşitli özel kurumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışman olarak çalışırken eğitimlerini tamamlayarak , Aile ve Çift Terapisi,Oyun Terapisi uygulamalarına başlamıştır.İlk Yüksek Lisansını Eğitim Bilimleri’nde yapmıştır.Daha sonra Kent Üniversitesi KLİNİK PSİKOLOJİ Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2005 yılından itibaren ,aile ve çift ,okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarla oyun terapileri ve ergenlik çağındaki gençlerle ergen terapileri alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

EFTA – Avrupa Aile Terapisi Derneği (European Family Therapy Association) tarafından sertifikalanan 700 saatlik Aile ve Çift Terapisi Temel ve İleri düzey eğitimini almıştır.

Aile Çift Terapisi Eğitimini Dr.Murat DOKUR’dan almıştır.

İFTİ Psikoterapi Çalışmaları kapsamında, PROF.MAURİZİO ANDOLFİ, PROF.RODOLFO DE BERNART, PROF MONY ELKAİM, PROF.RODOLFO DE BERNART, KRİYAKİ POLYCHORONİ, PROF.HOWARD A.LİDDLE, PETER STRATTON, HELHA HANKS MATTEO SELVİNİ, PETER STRATTON Ve HELGA HANKS gibi terapistlerin, Aile ve Çift Terapisi ve Bireysel Terapi Atölye çalışmalarına katılmıştır.

 

 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimini Dr. Murat DOKUR’dan
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimini DOÇAT Senem ZEYTİNOĞLU’ndan
 • Dinamik Terapi Temel Eğitimler, Aktarım Odaklı Dinamik Terapi,Üst Düzey (Nevrotik)Kişiliklerde Dinamik Terapi eğitimini Prof. Dr. Doğan ŞAHİN’den
 • ACT Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimini Doç. Dr. Çağdaş Öykü MEMİŞ ve Dr. İbrahim BİLGEN’den
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu 1. ve 2. Düzey eğitimini Prof.Dr.Medaim YANIK’tan
 • Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitimini İCTED (İstanbul Cinsel Terapi ve Eğitim Derneği)
 • Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimi’ni Dr.Sema YEŞİLYURT’tan
 • Çocuk ve Ergen BDT Eğitimi’ni Doç.Dr.Vahdet GÖRMEZ’den
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’ne Giriş Prof.Dr.Mücahit ÖZTÜRK’ten
 • Oyun Terapisi Eğitimini Dr.Elif Akdağ GÖÇEK ve Selen AYAS’tan
 • Psikoonkoloji Eğitimini Prof.Sedat ÖZKAN’dan
 • EMDR Eğitimini Prof. Dr. Burhanettin KAYA’dan
 • EMDR 1.Düzey Eğitimini Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden  almıştır.

Uzmanlık Alanları

Aile ve Çift Terapisi

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Çift ve Evililik İlişkilerinde Yaşanan Uyum Problemleri, Evlilik Öncesi ve Sonrası Danışmanlık, Aile İçi Çatışmalar, İletişim Problemleri, Kayıp ve Yas, Aile İçinde Kronik Rahatsızlığa Bağlı Yaşanan Sorunlar, Evlat Edinmiş ve Koruyucu Ailelere Danışmanlık, Boşanma Öncesi ve Boşanma Sonrası Destek, İş ve Özel Hayat Dengeszliğine Bağlı Problemler, Kültürel Problemlere Bağlı Çatışmalar, Aile İçi Öfke Kontrol Problemleri, Aile İçi Duygusal İhmal, Geniş Aile İçi Çatışmalar

Çocuk ve Ergen Terapisi

ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ

Çocuklarda Görülen Tik Bozuklukları, Alt Islatma, Kardeş Kıskançlığı, Fobi Bozuklukları, Kaygı, Bağlanma Bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Depresyon, Karşıt Gelme, Uyku Terörü, Trikotillomani, OKB – Obsesif Kompulsif Bozukluk, Çocuklarda Görülen Yeme Bozuklukları, Kronik Hastalık Yaşayan ve Kanser Hastası Çocuklarla Terapi, Boşanma Sürecinde Aile ve Çocuk Danışmanlığı, Evlat Edinilmiş ya da Koruyucu Aile ile Yaşamaya Başlayan Çocukların Aileye Uyumu, Panik Bozukluk ve Agorafobi, Sosyal Ankisiyete Bozukluğu, Dürtü Kontrol Bozukluğu, Ayrılma Ankisiyetesi Bozukluğu, Öfke Yönetimi Bozuklukları
Dışa Atım Bozuklukları (Enürezis Enkoprezis), Tik Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Ergen Ebeveyn Çatışmaları, Kayıp ve Yas, Beden Algısı Bozukluğu, Yeme Bozuklukları

Cinsel Terapi

CİNSEL TERAPİ

Vajinismus, Erken Boşalma, Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Bozuklukları),  Orgazm ve Uyarılma Bozuklukları, Ağrılı Cinsel Birleşme (Disparoni), Cinsel İsteksizlik, Geç Boşalma, Hamilelik ve Doğum Sonrası Cinsellik, Kanser Operasyonları Sonrası Cinsellik, Menapoz Döneminde Cinsellik, Aseksüalite

Bireysel Psikoterapi

 BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Kaygı Bozuklukları (Obsesif Kompülsif Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluk, Depresyon, Panik Atak, Fobiler (Özgül Fobiler, Sosyal Fobi), Dürtü Kontrol Sorunları, Duygu Durumu Değişiklikleri, Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Cinsel Kimlik Sorunları, Cinsellikle İlgili Sorunlar, Kayıp ve Yasla Başa Çıkma, Öfke ve Stresle Başa Çıkma, Kıskançlıkla İlgili Sorunlar, Bağlanma Problemleri, Özgüven Kaynaklı Sorunlar, Bedensel Kaygılardan Kaynaklanan Sorunlar, İletişim Problemleri, İkili İlişki Sorunları ve İlişki Yönetimi, Migren, Mide Ağrısı Gibi Somatik Ağrılar, Davranış Problemleri, Karar Vermede Güçlük, Uyum Sorunları, Olumsuz Duygu Durumları ile Baş Etme, Stresle Başa Çıkma, Travmalar (Doğal Afetler, Kazalar, İstismar vb Sonrası Süreçler), Performans Geliştirme

18yılTecrübe
32+Sertifika
1520+Danışan

Aldığı Eğitimler

 • AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ Dr. Murat DOKUR
 • DİNAMİK TERAPİ TEMEL EĞİTİMLER Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
 • AKTARIM ODAKLI DİNAMİK TERAPİ Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
 • ÜST DÜZEY (NEVROTİK) KİŞİLİKLERDE DİNAMİK TERAPİ Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
 • EMDR EĞİTİMİ Prof. Burhanettin KAYA
 • EMDR 1.DÜZEY EĞİTİMİ Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • ACT KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ Doç. Dr. Çağdaş Öykü MEMİŞ, Dr. İbrahim BİLGEN
 • DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ Dr. Senem ZEYTİNOĞLU SAYDAM, Dr. Nilüfer KAFESCİOĞLU
 • DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU Tanı ve Tedavi Eğt. Prof.Dr. Medaim YANIK
 • CİNSEL TERAPİ UYGULAYICI EĞİTİMİ Dr. Sema YEŞİLYURT
 • CİNSELLİK ve CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI İcted (İstanbul Cinsel Terapi Eğitim Derneği)
 • PSİKOONKOLOJİ EĞİTİMİ Prof. Sedat Özkan
 • TERAPÖTİK KARTLAR EĞİTİMİ Doç.Dr. Durmuş ÜMMET
 • ÇOCUK VE ERGEN BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) EĞİTİMİ Doç. Dr. Vahdet GÖRMEZ
 • ÇOCUKLARLA GÖRÜŞME TEKNİKLERİ Dr. Selen AYAS
 • ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNE GİRİŞ Prof. Mücahit ÖZTÜRK
 • ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ VAK’A ANALİZİ VE SÜPERVİZYON Prof. Mücahit ÖZTÜRK
 • ÇOCUKLARLA YARATICI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ Psikoterapi Enstitüsü
 • OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ Elif Akdağ GÖÇEK
 • OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ Selen AYAS
 • ÇOCUKLARA UYGULANAN OBJEKTİF TESTLER Yasemin OZAN

Çocuk Değerlendirme Testleri

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • MOXXO Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi-Aile Çiz Test
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Louisa düss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • C. A. T Testi
 • BEIER Cümle Tamamlama Testi

Katıldığı Seminer ve Atölyeler

 • MAURIZIO ANDOLFI Çocuk ve Ailelerle Terapi Atölye Çalışması
 • RODOLFO DE BERNART Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • MONY ELKAİM Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • KRIYAKI POLYCHORONI Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • HOWARD A.LIDDLE Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • MATTEO SELVİNİ Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • PETER STRATTON Ve HELGA HANKS Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • HAYRETTİN KARA Psikoterapide Rüyalar Atölye Çalışması
 • BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Travmatik Stres Kongresi
 • TAPV Cinsellik ve Cinsel Eğitim Semineri
 • TAPV KÜLTEGİN ÖGEL Bağımlılık Gelişmeden Önce Yapabileceklerimiz Kursu
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR SEMPOZYUMU Cinsiyet,Cinsel Kimlik ve Cinsellik
 • DOÇ.DR.ZÜMRA ATALAY Mindfulnes ve Terapötik Süreçte Kullanımı Atölye Çalışması
 • PSİKOONKOLOJİ KONGRESİ
 • AETD VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
 • EFTA European Family Therapy Association

Online Terapi 

Randevu oluşturmak için tıklayınız!

Online TerapiWhatsapp