Eğitimler

Aldığı Eğitimler

 • AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ Dr. Murat DOKUR
 • DİNAMİK TERAPİ TEMEL EĞİTİMLER Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
 • AKTARIM ODAKLI DİNAMİK TERAPİ Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
 • ÜST DÜZEY (NEVROTİK) KİŞİLİKLERDE DİNAMİK TERAPİ Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
 • EMDR EĞİTİMİ Prof. Burhanettin KAYA
 • EMDR 1.DÜZEY EĞİTİMİ Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • ACT KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ Doç. Dr. Çağdaş Öykü MEMİŞ, Dr. İbrahim BİLGEN
 • DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ Dr. Senem ZEYTİNOĞLU SAYDAM, Dr. Nilüfer KAFESCİOĞLU
 • DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU Tanı ve Tedavi Eğt. Prof.Dr. Medaim YANIK
 • CİNSEL TERAPİ UYGULAYICI EĞİTİMİ Dr. Sema YEŞİLYURT
 • CİNSELLİK ve CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI İcted (İstanbul Cinsel Terapi Eğitim Derneği)
 • PSİKOONKOLOJİ EĞİTİMİ Prof. Sedat Özkan
 • TERAPÖTİK KARTLAR EĞİTİMİ Doç.Dr. Durmuş ÜMMET
 • ÇOCUK VE ERGEN BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) EĞİTİMİ Doç. Dr. Vahdet GÖRMEZ
 • ÇOCUKLARLA GÖRÜŞME TEKNİKLERİ Dr. Selen AYAS
 • ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNE GİRİŞ Prof. Mücahit ÖZTÜRK
 • ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ VAK’A ANALİZİ VE SÜPERVİZYON Prof. Mücahit ÖZTÜRK
 • ÇOCUKLARLA YARATICI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ Psikoterapi Enstitüsü
 • OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ Elif Akdağ GÖÇEK
 • OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ Selen AYAS
 • ÇOCUKLARA UYGULANAN OBJEKTİF TESTLER Yasemin OZAN

Çocuk Değerlendirme Testleri

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • MOXXO Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi-Aile Çiz Test
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Louisa düss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • C. A. T Testi
 • BEIER Cümle Tamamlama Testi

Katıldığı Seminer ve Atölyeler

 • MAURIZIO ANDOLFI Çocuk ve Ailelerle Terapi Atölye Çalışması
 • RODOLFO DE BERNART Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • MONY ELKAİM Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • KRIYAKI POLYCHORONI Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • HOWARD A.LIDDLE Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • MATTEO SELVİNİ Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • PETER STRATTON Ve HELGA HANKS Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • HAYRETTİN KARA Psikoterapide Rüyalar Atölye Çalışması
 • BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Travmatik Stres Kongresi
 • TAPV Cinsellik ve Cinsel Eğitim Semineri
 • TAPV KÜLTEGİN ÖGEL Bağımlılık Gelişmeden Önce Yapabileceklerimiz Kursu
 • PSİKANALİTİK BAKIŞLAR SEMPOZYUMU Cinsiyet,Cinsel Kimlik ve Cinsellik
 • DOÇ.DR.ZÜMRA ATALAY Mindfulnes ve Terapötik Süreçte Kullanımı Atölye Çalışması
 • PSİKOONKOLOJİ KONGRESİ
 • AETD VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
 • EFTA European Family Therapy Association

Online Terapi 

Randevu oluşturmak için tıklayınız!

Online TerapiWhatsapp